ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ID CODE :

0005

 

 

แหล่งผลิต :

กลุ่มจักสานบ้านม่วงหวาน

กลุ่มจักสาน :

กลุ่มจักสานบ้านม่วงหวาน

ชื่อ-สกุล(ถ้ามี) :

บ้าน :

บ้านม่วงหวาน

ตำบล :

อำเภอ :

น้ำพอง

จังหวัด :

ขอนแก่น

เบอร์ติดต่อ :

 

 

ความเป็นมา : ตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2545 อบต.สนับสนุนให้เขียนโครงการของบประมาณสนับสนุน เมื่อแรกเริ่มตั้งกลุ่มมีสมาชิก 9 คน ทำขายอยู่ที่กลุ่ม ต่อมาสมาชิกเสียชีวิตเลยทำบ้านใครบ้านมัน ขาดผู้สืบทอด

สภาพปัจจุบัน :

ไม่ได้รวมกลุ่ม ต่างคนต่างทำ

ลักษณะการผลิต :

ลักษณะการจำหน่าย :

มีคนมารับซื้อที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ :

ไซหัวเสือ ข้อง สุ่ม ตะกร้า

   

ความโดดเด่น :

วัตถุดิบ :

ไม้ไผ่บ้าน อายุประมาณ 3-5 ปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตงานจักสาน

ชื่อ-สกุล :

ทองเขียน จุฬารมย์

อายุ :

บ้านเลขที่ :

หมู่ที่ :

ตำบล :

อำเภอ :

น้ำพอง

จังหวัด :

ขอนแก่น

เบอร์โทร :

ประสบการณ์ :

 

ได้รับการถ่ายทอดจาก :

 

พิกัด N :

พิกัด E :

ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

ทองเขียน จุฬารมย์

สถานะเป็น :

ไม่ระบุ

บ้านเลขที่ :

หมู่ที่

บ้าน

บ้านม่วงหวาน

ตำบล

อำเภอ

น้ำพอง

จังหวัด

ขอนแก่น

เบอร์ติดต่อ

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ :