ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ID CODE :

0016

 

 

แหล่งผลิต :

กลุ่มสตรีดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกก บ้านแพง

กลุ่มจักสาน :

กลุ่มสตรีดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกก บ้านแพง

ชื่อ-สกุล(ถ้ามี) :

บ้าน :

แพง

ตำบล :

แพง

อำเภอ :

โกสุมพิสัย

จังหวัด :

มหาสารคาม

เบอร์ติดต่อ :

086-8551911,

 

 

ความเป็นมา : การทอเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่เดิมทอเสื่อกกใช้ทั้งลำต้นทอเป็นผืนเท่านั้น ต่อมาพัฒนามาเป็นเสื่อพับและจักกกให้เป็นเส้นเล็ก ทำขอบเสื่อด้วยผ้าสีแดง ประมาณ ปี พ.ศ. 2549 มีวิทยากรจากกรุงเทพมหานครมาจัดอบรม การมัดหมี่ ถักเปีย และการให้สีน้ำตาล ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 เดือน ปัจจุบันประกอบอาชีพการทอเสื่อกกเป็นอาชีพหลัก

สภาพปัจจุบัน :

ไม่ได้รวมกลุ่ม ต่างคนต่างทำ

ลักษณะการผลิต :

ลักษณะการจำหน่าย :

ไปจำหน่ายเอง, มีคนมารับซื้อที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ :

เสื่อพับ ที่รองนั่งบุฟองน้ำ ที่รองจาน 6 ชิ้น เสื่อปูนอนบุฟองน้ำ ที่เสียบจดหมาย

   

ความโดดเด่น :

เสือกกมีสีสันเรียบแบบธรรมชาติ คุณภาพคงทน

วัตถุดิบ :

กก ปลูกเองภายในหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่ในการปลูกครึ่งหนึ่งปลูกกก อีกครึ่งหนึ่งปลูกข้าว ราคาขายกก ขนาด 80 เซนติเมตร กิโลกรัมละ 20 บาท , ขนาด 1 เมตร กิโลกรัมละ 30 บาท และขนาด 1.20 เมตร กิโลกรัมละ 33 บาท

ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ผลิตงานจักสาน

ชื่อ-สกุล :

นางเนตร์บพิธ วันดี

อายุ :

บ้านเลขที่ :

117

หมู่ที่ :

1

ตำบล :

แพง

อำเภอ :

โกสุมพิสัย

จังหวัด :

มหาสารคาม

เบอร์โทร :

086-8551911, 043-776076

ประสบการณ์ :

 

ได้รับการถ่ายทอดจาก :

 

พิกัด N :

พิกัด E :

ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

นางเนตร์บพิธ วันดี

สถานะเป็น :

ประธาน

บ้านเลขที่ :

117

หมู่ที่

1

บ้าน

แพง

ตำบล

แพง

อำเภอ

โกสุมพิสัย

จังหวัด

มหาสารคาม

เบอร์ติดต่อ

086-8551911,

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ :