ID CODE :

0051/อุบลราชธานี

ชื่อพิพิธภัณฑ์ :

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาวเหนือ

ที่อยู่สถานที่ :
วัดบูรพาประอาวเหนือ 87 หมู่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ความเป็นมา :
วัดบูรพาปะอาวเหนือ และบ้านบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวคิดในการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมานานหลายปี โดยพระอาจารย์มหาพยนต์ สันตจิตโต และชาวบ้านมีแนวคิดว่า ตั้งแต่อดีตชุมชนบ้านปะอาวถือเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของเก่าแก่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจำนวนมาก เพียงยังแต่ขาดผู้ที่จัดเก็บรวบรวมสิ่งของเหล่านั้นไว้เท่านั้น บางครั้งชาวบ้านที่มีของเก่าแต่ไม่รู้จะเก็บรักษาอย่างไรจึงมักทำให้สิ่งของเหล่านั้นอาจสูญหายไปได้ ทางวัดได้เล็งเห็นคุณค่าและต้องการรักษาภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไว้ โดยในระยะเริ่มต้นทางวัดได้รวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องใช้โบราณต่างๆ มาเก็บไว้ที่ใต้ศาลาที่พักสงฆ์เป็นการชั่วคราวก่อน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และได้จัดแสดงแบบไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยหลวงพ่อพระครูสุทรนิวิฐ เจ้าอาวาสในสมัยนั้น พระอาจารย์มหาพยนต์ และนายอภิชาต พานเงิน โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของกุฏิหลังใหญ่เป็นพื้นที่จัดแสดง ซึ่งถือเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ซึ่งมีชาวบ้านนำสิ่งของมาบริจาคให้อยู่เป็นประจำ จนวัดได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ มีหน่วยงานทั้งราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านประวัติศาสตร์เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จนเป็นที่รู้จักทั่วไป ต่อมาทางวัดและชุมชนเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแท้จริงจึงได้วางแผนจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ มีความสูง 3 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปี แบบค่อยเป็นค่อยไปตามปัจจัยที่ได้มา ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จราวต้นปี พ.ศ. 2555 ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 8 ล้านบาท
สภาพปัจจุบัน :
ส่วนของการจัดแสดง วัตถุสิ่งของ ส่วนของการให้ข้อมูล ป้ายบอกชื่อวัตถุสิ่งของ
สิ่งของที่จัดแสดง :
วัตถุสิ่งของที่ขุดพบในชุมชนปะอาว และสิ่งของเครื่องใช้ใน ชุมชน
ความโดดเด่น :
เป็นการแสดงวัตถุสิ่งของโบราณของชุมชนบ้านปะอาวที่มีความเป็นมา ยาวนาน
ลักษณะการจัด :
ส่วนของการจัดพื้นที่ ของสำคัญและชิ้นเล็กจัดเก็บไว้ในตู้กระจก ส่วนชิ้นใหญ่จัดวางและแขวน
วัน/เวลาเปิดชม :
เปิดให้ชมทุกวัน
ค่าใช้จ่ายเข้าชม :
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
กิจกรรมเสริม :
 
ผู้รับผิดชอบ :
พระมหาพยนต์ สันตจิตโต เจ้าอาวาสวัดบูรพาประ อาวเหนือ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ :
โทร. 045-344454, 089-5785763
ผู้ให้ข้อมูล :
พระครูสุตบูรณาสถิต
ที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล :
วัดบูรพา บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รูปภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง :
รูปภาพพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน :

   
การจัดพื้นที่ด้านในพิพิธภัณฑ์

   
กับ พระครูสุตบูรณาสถิต

   
เกวียน งานไม้แกะสลักต่างๆ

   
ข้อมูลสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

   
ความเป็นมาวัด ในอดีต

   
งานจักสาน และโปงแลง

   
ตู้จัดเก็บของมีค่าต่างๆ

   
บั้งไฟ

   
ป้าย พิพิธภัณฑ์

   
ป้ายบอกเล่าความเป็นมา โดยย่อ

   
ป้ายหน้า พิพิธภัณฑ์

   
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาวเหนือ (กำลังก่อสร้าง)

   
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาวเหนือ (หลังเดิม)

   
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดบูรพาปะอาวเหนือ (หลังใหม่)

   
สิ่งจัดแสดงด้านหน้า

   
แสดงอุปกรณ์ทอผ้าต่างๆ