หมอลำใบ ไกยรัตน์ ปะทะ สำเภา พรมสวัสดิ์


 หมอลำใบ ไกยรัตน์ ปะทะ สำเภา พรมสวัสดิ์
 เบอร์โทรศัพท์ 0852039701
 เบอร์มือถือ -
 ประวัติโดยย่อ
 นายใบ ไกยรัตน์ เกิดวันที่ - 2493 ที่อยู่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางสำเภา พรมสวัสดิ์ เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
รายชื่อลำกลอน
คลิกฟัง
ดาวน์โหลด
 กลอน สิ้นวิสาสะทาบทาม
 กลอนเกี้ยวเบ็ตเตล็ด
 กลอนเดินดงสลับเพลง
 กลอนเต้ย ญ/ช
 กลอนล่องรักบอกลืม
 เดินกลอนช้างเทียมแม่
 กลอนโศกบอกบุญ
 กลอนลมผัดไผ่
 ลอนลำยอชื่อ ญ
 กลอนฮีตสิบสอง ญ
 กลอนรวมประวัติศาสตร์ ศรีษะเกส สุรินทร์ บุริรัม โคราช ญ
 กลอนประวัติเมืองอุบลราชธานี ญ
 กลอนนิทาน มหาเวสสันดรชาดก ตอน พระนางผุสดี ของพร 10 ประการ ญ

เนื้อลำกลอน
  คลิกฟังหมอลำเนื้องเพลงจะแสดงครับ..