Tagทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง เดิมมีชื่อว่า นาทุ่งศรีเมือง เป็นศรีของเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งเมือง 200 กว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ก่อนปี พ.ศ. 2479 ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีขณะนี้เป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาแต่เดิม จนถึงสมัยอำมาตย์เอกพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ระหว่าง พ.ศ.2478-2481) ได้ตัดถนนราชบุตร จากถนนศรีณรงค์ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ เพื่อสร้างโรงเรียนนารีนุกูล ทุ่งศรีเมืองจึงเหลือเนื้อที่ประมาณ

พิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์

เจ้าเมืองอุบลราชธานีหรืออาญาสี่ ถือเป็นราชสกุลที่มาจากเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า เมื่อท่านเหล่านี้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ตามขนบประเพณีให้เชิญศพขึ้นเมรุรูปนกหัสดีลิงค์หรือนกสักไดลิงค์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า แล้วชักลากออกไปบำเพ็ญกุศลที่ทุ่งศรีเมืองเป็นเวลา 3 วัน การทำศพแบบนี้จะจำกัดเฉพาะกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลราชธานีเท่านั้น มาภายหลังเมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ปกครองเมืองอุบลราชธานี ให้ยกเลิกประเพณีการเผาศพที่ทุ่งศรีเมือง และอนุญาตให้พระเถระที่มีคุณธรรมเมื่อมรณภาพให้จัดประเพณีการทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ได้ด้วย โดยเริ่มจากท่านธรรมบาลผุย หลักคำเมือง เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม และนับเป็นพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์เป็นตัวสุดท้ายที่ได้รับเกียรติให้เผาที่ที่ทุ่งศรีเมือง หลังจากนั้นไม่มีการเผาศพที่ทุ่งศรีเมืองอีกเลย จนกระทั้งปี 2558 ชาวอุบลราชธานีได้รื้อฟื้นพิธีทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ขึ้นอีกครั้งในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์