Tagวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุตวัดแรกในเมืองอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำมูล ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2396 สมัยพระพรหมราชวงศา (พระอุปราชกุทอง) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สร้างวัดเสร็จและพระราชทานนามว่า  "วัดสุปัฏนาราม" มีความหมายของคำ

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498 เวลา 08.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับจังหวัดร้อยเอ็ดไปหยุดประทับหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อราษฎรได้เฝ้า เวลา 09.00 น. เสด็จฯ อำเภอธวัชบุรี