Tagเขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร ตั้ง ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวเอนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กั้นลำโดมน้อย ชาวบ้านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนโดมน้อย การก่อสร้างโครงการเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง

น้ำตกแซน้อย

น้ำตกแซน้อย เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นในลำโดมน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของเมืองอุบลราชธานี ปัจจุบันไม่สามารถพบน้ำตกแห่งนี้แล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะผลกระทบจากการสร้างเขื่อน สิรินธร เมื่อ พ.ศ.2514 ทำให้น้ำท่วมบริเวณดังกล่าว ณ ที่ทำการเขื่อนสิรินธร จึงได้ตั้งชื่อห้องประชุมไว้ว่า "ห้องประชุมแซน้อย" เพื่อเป็นอนุสรณ์         

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2514

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธรและโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร พระราชทานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และทรงเปิดโรงเรียนมูลนิธิศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี