Tagแหล่งท่องเที่ยว

เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร เป็นชื่อที่คนไทยเรียกและคุ้นเคยกับภูเขาแห่งนี้ สำเนียงเขมรออกเสียงเป็น "เปรี๊ยะ วิเฮียร์" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏชื่อจารึกไว้ว่าภายหลังมีชื่ออื่น ๆ คือ ศรีศิขรีศวรวีราศรม และ ตปัสวีนทราศรม ซึ่งมีผู้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ ศิขเรศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา คือ พระศิวะ และกษัตริย์ขอมได้สร้างปราสาทเสมือนที่ประทับแห่งเทพเจ้าไว้แห่งนี้ คือ ปราสาทเขาพระวิหาร หรือ เทวสถานศรีขรีศวร

แก่งสะพือ

แก่งสะพือ มาจากคำว่า "ซำพือ" (ภาษาส่วย หรือ กูย) แปลว่า งูใหญ่ ตามลักษณะของแก่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร แก่งสะพือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งมีชื่อเสียงมานานคู่กับจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จประพาสแก่งสะพือแล้ว ความงดงามของแก่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประพันธ์เพลงจินตนาการตามธรรมชาติให้นักร้องผู้มีชื่อเสียง เช่น ทูล ทองใจ ขับร้องมาแล้ว ปัจจุบันแก่งสะพือได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลทำให้น้ำท่วมแก่ง จึงได้เกิดข้อตกลงร่วมกันคือ เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นให้ทางเขื่อนปากมูลปล่อยน้ำออกเพื่อลดระดับน้ำลงจนสามารถชมเกาะแก่งได้ ชาวอุบลราชธานีนิยมไปเที่ยวชมแก่งสะพือกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำนานสะพือ

หาดวัดใต้

หาดวัดใต้เป็นเกาะและหาดทรายอยู่กลางแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ใกล้บริเวณคุ้มวัดใต้เทิง หรือ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถ้ายืนบนสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี แล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมองเห็นเกาะนี้ได้ หลังฤดูฝนเมื่อน้ำลงจะเห็นเป็นเกาะ ๆ อยู่กลางแม่น้ำมูล บนเกาะจะมีความสวยงามของหาดทรายที่ขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และจะมีร้านอาหารตั้งบนแพไว้ให้บริการ ชาวเมืองอุบลราชธานีนิยมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหารอร่อย ๆ ที่นั่น ภาพถ่ายที่หาดวัดใต้ พ.ศ.2486